Badanie krwi

Do pobrania krwi zwierzę powinno być przez 6-8 godzin na czczo.
Najlepiej jest pobrać próbki krwi do badania rano, tak samo jak u ludzi.

Wyniki są zwykle jeszcze tego samego dnia. Wyjątkiem są specjalistyczne badania, które wymagają więcej czasu.

Podstawowe przeglądowe badanie krwi obejmuje morfologię oraz próby nerkowe i wątrobowe.